Veel gestelde vragen

Vragen mbt Financiën:

Hoe kan ik betalen?

Zowel bij contante aankoop als bij bankfinanciering is de betaling nooit contant bij ons, het gaat altijd giraal via de bank. 

Is het mogelijk om een woning op De Schuilplaats te huren?
De Schuilplaats heeft enkele woningen die voor langere tijd worden verhuurd. Indien u hierin interesse heeft kunt u uw gegevens aan ons doorgeven zodat u op de interesselijst wordt geplaatst.  Daarnaast verhuurt De Schuilplaats ook woningen die ook geschikt zijn voor senioren. Klik hier voor meer informatie. klik hier
Is interne financiering mogelijk bij De Schuilplaats?

Er is een mogelijkheid voor interne financiering. Vraag naar de voorwaarden bij de Schuilplaats.

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Wanneer u zich inschrijft voor een perceel bij De Schuilplaats, betaalt u inschrijfkosten. Deze kosten worden door De Schuilplaats gebruikt voor administratie, aanvragen vergunningen, deelkosten van de nutsaansluitingen, etc. Wanneer de koper de koop alsnog annuleert, ongeacht de reden, dan vindt er geen restitutie plaats.

Waar is de inschrijving?

U kunt zich persoonlijk op het kantoor van De Schuilplaats of digitaal inschrijven.

Wanneer kan ik me inschrijven?

Indien u het perceel contant kunt betalen.

Met welke notaris werkt De Schuilplaats?

De Schuilplaats werkt alleen met MNS notarissen (+597-421310 / info@mnsnotarissen.com)

Is huurkoop bij De Schuilplaats mogelijk?

Huurkoop is bij De Schuilplaats niet mogelijk.

Heb ik voorrang als ik contant (cash) betaal?

Nee, er wordt gewerkt volgens de volgorde van inschrijving.

Vragen mbt Bouw- en Grondzaken
Mag ik de woning verbouwen, verven of aanpassen?

Het ontwerp van u woning dient u goedkeuring te vragen aan de Schuilplaats. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk uniform blijft.

Zijn de huizen direct beschikbaar als ik me inschrijf? of moet ik wachten?

Als op het moment van inschrijving een perceel vrij is, hoeft u niet te wachten. Dan kunt u die meteen reserveren door het ondertekenen van een voorlopige koopovereenkomst. 

Wat is de titel op de grond?

Eigendomsperceel.

Mag ik een schutting bouwen of aanpassen naderhand?

Alle aanpassingen aan de buitenkant van de woning dienen in overleg met De Schuilplaats te worden gedaan. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk uniform blijft.

Mag ik zelf een plek uitkiezen?

Ja, voor zover dat mogelijk is.

Vragen mbt Buitenlanders:
Kan ik als niet-Surinamer een perceel kopen?

Ja, dat is mogelijk. Veel niet-Surinamers kiezen ervoor om een stichting op te zetten. Laat u hierover adviseren door een Surinaamse notaris.

Hoe moet ik een stichting opzetten?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar MNS notarissen. MNS notarissen is te bereiken op het telefoonnummer +597-421310 en per e-mail: info@mnsnotarissen.com.

Overige vragen:
Welke sociale voorzieningen zijn gepland en gerealiseerd?

De Schuilplaats hecht veel waarde aan sociale voorzieningen. Hieronder ziet u welke sociale voorzieningen reeds gerealiseerd zijn en welke in ontwikkeling:  

  • Strook met geboomte/bos (reeds gerealiseerd)
  • Kinderspeelplaats (reeds gerealiseerd)
  • Voetbal- / sportveld (in ontwikkeling)
  • BBQ-hotspots (in ontwikkeling)
  • Relex-plekken langs het water (in ontwikkeling)
  • Oude dag voorziening (reeds gerealiseerd)