Veel gestelde vragen

Vragen mbt Financiën:

1. Is interne financiering mogelijk bij De Schuilplaats?
Die mogelijkheid is er niet, de betaling kan contant of middels bankfinanciering.
2. Moet ik inschrijfkosten betalen?
Wanneer u zich inschrijft voor een woning bij De Schuilplaats, betaalt u inschrijfkosten. Deze kosten worden door De Schuilplaats gebruikt voor administratie, aanvragen vergunningen, deelkosten van de nutsaansluitingen, etc. Wanneer de koper de koop alsnog annuleert, ongeacht de reden, dan vindt er geen restitutie plaats.
3. Is er 100% financiering mogelijk?
Deze vraag is voor de banken, maar die vragen meestal een eigen inbreng van ca. 20%. Dit percentage kan per bank verschillen.
4. Waar is de inschrijving?
U kunt zich persoonlijk op het kantoor van De Schuilplaats of digitaal inschrijven.
5. Wanneer kan ik me inschrijven?
a. Indien u de woning contant kunt betalen.
b. Indien u van een bank de toezegging hebt voor financiering.
6. Hoe kan ik toezegging van de bank krijgen?

U kunt aan de hand van uw inkomen bij de bank achterhalen hoeveel u maximaal kunt lenen. Op die manier weet u dan meteen voor welke woning u zich kunt inschrijven.

7. Wat heb ik nodig voor de inschrijving?
 • Toezegging van de bank voor financiering. (naam van de bank en de contactpersoon)
 • Een geldige ID kaart.
 • Laatste loonslip (niet ouder dan een maand)
 • Laatste 3 bankafschriften
 • Werkgeversverklaring
 • CBB Uittreksel
 • Nationaliteitsverklaring
8. Hoe kan ik betalen?

Zowel bij contante aankoop als bij bankfinanciering is de betaling nooit cash bij ons, het gaat altijd via de rekening van de notaris.

9. Met welke notaris werkt De Schuilplaats?

De Schuilplaats werkt alleen met MNS notarissen (+597-421310 / info@mnsnotarissen.com)

10. Is het mogelijk om een woning op De Schuilplaats te huren?

De Schuilplaats heeft enkele woningen die permanent worden verhuurd. Indien u hierin interesse heeft geef uw gegevens aan ons door zodat u op de interesselijst wordt geplaatst. De normale huizen bij de Schuilplaats worden niet verhuurd, maar alleen voor de verkoop. Daarnaast verhuurt De Schuilplaats ook seniorenwoningen. Klik voor meer informatie klik hier

11. Is huurkoop bij De Schuilplaats mogelijk?

Huurkoop is bij De Schuilplaats niet mogelijk.

12. Heb ik voorrang als ik contant (cash) betaal?

Nee, er wordt gewerkt volgens de volgorde van inschrijving.

Vragen mbt Bouwzaken:
13. Mag ik de woning verbouwen, verven of aanpassen?
a. Aan de buitenzijde mag u verbouwen in overleg met de Schuilplaats.
b. Binnenverbouwing mag, daar bent u vrij in. Maar u dient wel rekening te houden met draagmuren en andere constructieve aspecten. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk uniform blijft.
14. Kunnen er veranderingen bij de indeling plaats vinden tijdens de bouw?
Indien de woning nog niet gebouwd is, zijn de mogelijkheden bespreekbaar. Dit geldt alleen voor de grotere woningen. Voor type A tot en met B+ kunnen alle aanpassingen na koop van de woning.
15. Komt er ook een garage bij?
Een garage is niet inclusief de verkoopprijs. Het kan wel tegen meerprijs geleverd worden. Een keuze uit bestaande modellen is mogelijk.
16. Is er ook 220V?
In alle woningen is 220V stroomvoorziening aanwezig. U kunt zelf een 220V stopcontact laten plaatsen door een erkende installateur.
17. Heeft de woning warm water?
Alleen de typen D, E en F worden geleverd met een warm waterboiler.
18. Wordt de woning voorzien van airco’s?
Nee, maar u bent vrij om die zelf aan te schaffen en te plaatsen.
19. Zijn de huizen direct beschikbaar als ik me inschrijf? of moet ik wachten?
Als op het moment van inschrijving een woning vrij is, hoeft u niet te wachten. Dan kunt u die meteen reserveren door het ondertekenen van een voorlopige koopovereenkomst. Zo niet komt u, indien er nog plaatsingsmogelijkheid is, op de wachtlijst. Er mogen met name maximaal 10 geïnteresseerden op de wachtlijst staan.
Vragen mbt Grondzaken:
20. Wat is de titel op de grond?
Grondhuur.
21. Kan die titel omgezet worden?
Hiervoor verwijzen wij u naar het ministerie van ROGB.
Vragen mbt Buitenlanders:
22. Kan ik als niet-Surinamer de grond kopen?
Ja, u kunt middels een stichting of N.V. de woning met grond kopen.
23. Hoe moet ik een stichting opzetten?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar MNS notarissen. MNS notarissen is te bereiken op het telefoonnummer +597-421310 en per e-mail: info@mnsnotarissen.com.

24. Kan ik als niet-Surinamer ook een woning kopen?
a. Mensen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten komen niet in aanmerking voor de starterswoningen A, A+, B en B+. Deze woningen zijn uitsluitend gereserveerd voor lokale Surinamers die nog geen eigen woning bezitten. Ook niet als vakantiehuis
b. Voor de typen C, D, E en F is het wel mogelijk om als niet-Surinamer een huis te kopen.
Voorzieningen:
25. Zullen elektra en watervoorziening aanwezig zijn bij de oplevering van de woning ?
De Schuilplaats zorgt van te voren voor de keuring van de binneninstallatie en de aansluiting. Wij trachten bij de oplevering van de woning de aansluiting reeds gerealiseerd te hebben zodat de bewoner meteen van elektriciteit en water kan genieten. Het moment van aansluiting wordt echter door de nutsbedrijven bepaald en is dus buiten onze invloedsfeer.

De kosten voor aansluiting worden zonder winst doorgerekend naar de klant.

26. Plaatsen jullie lampen in de woningen?
Nee, die kunt u zelf naar eigen keuze plaatsen.
De kosten voor aansluiting worden zonder winst doorgerekend naar de klant.
27. Welke sociale voorzieningen zullen gerealiseerd worden? En wanneer?

De volgende voorzieningen trachten we te realiseren. De datum voor aanvang en oplevering zijn niet bekend, omdat die nog in ontwikkelingsfase zijn.  

 • Wandelpark (reeds gerealiseerd)
 • Kinderspeelplaats (reeds gerealiseerd)
 • Vis steiger (reeds gerealiseerd)
 • Voetbal- / sportveld (in ontwikkeling)
 • Mini winkelcentrum
 • ATM machine (reeds gerealiseerd)
 • Meerdere kinderspeelplaatsen
 • Oude dag voorziening (in ontwikkeling)
Overige vragen:
28. Ik heb een perceel kunnen jullie daarop een woning voor mij bouwen?
Nee wij bouwen alleen op ons project. Omdat we bezig zijn een complete woonwijk op te zetten.
29. Ik heb een model. Kunnen jullie dat voor me bouwen op jullie perceel?
Wij kunnen een model voor u ontwerpen in de stijl die wij op het project hanteren. Het ontwerp is van ons en dat kunnen wij ook voor een andere klant gebruiken. Van te voren geeft u aan wat uw budget voor de woning is.
30. Ik wil een kleine woning op een groter perceel kan dat?

Dat kan in overleg. Wanneer het mogelijk is zal er wel een meerwerkprijs voor de grotere kavel worden bepaald.

31. Ik wil drie percelen waarvan het middelste vrij blijft voor tuinbouw, kan dat?
Dit kan niet, omdat elke kavel bedoeld is voor een woning.
32. Komt er een schutting?
Aan de straatzijde worden uniforme schuttingen geplaatst. De zij- en achterkanten dient u zelf om te rasteren.
33. Mag de schutting aangepast worden na verkoop van de woning?
Alle aanpassingen aan de buitenkant van de woning dienen in overleg met De Schuilplaats te worden gedaan. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk uniform blijft.
34. Mag ik zelf een plek uitkiezen?
Ja, voor zover dat mogelijk is. Houdt u daarbij rekening dat de woningtypen van te voren worden uitgezet op de bijbehorende kavels.