De werkwijze van Stichting

De Schuilplaats is in algemene zin te omschrijven als ‘respectvol’.

Wij werken met respect voor de mensen voor wie wij werken; respect voor hun mogelijkheden en voor hun normen en waarden. Wij werken met respect voor onze medewerkers en voor onze partners, met wie wij op een gelijkwaardige manier samenwerken. De stichting wil door haar manier van werken christelijk getuigend zijn. Respect is de kernwaarde van onze stichting.

De werkwijze van Stichting De Schuilplaats is verder in de volgende uitgangspunten te omschrijven:

Christelijk getuigenis

Vanuit christelijk oogpunt krijgt de mens de opdracht zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Dit niet alleen door woorden maar zeker ook door daden. De Schuilplaats wil daarom ook doen wat ze zegt, zodat een ieder praktisch kan zien wat onze werkwijze inhoudt.

Samenwerking

De Schuilplaats wil samenwerken met betrouwbare organisaties om het werk succesvol te laten verlopen en de doelstellingen te halen. Samenwerken kan voor een ieder een meerwaarde opleveren en zelfs een bron van innovatie zijn.

Duurzaamheid

We zijn gericht op een zelfstandige en onafhankelijke instandhouding en continuering van het beheer van woonwijk De Schuilplaats. We kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar gevolgen in de toekomst, voor mens en milieu. We willen goed omgaan met de wereld waarin wij leven. We weten dat wij als mens de opdracht van God hebben gekregen om een goede beheerder van de aarde te zijn.