Beheer en onderhoud

Om te zorgen voor een schone en leefbare woonomgeving wordt de wijk door De Schuilplaats beheerd en onderhouden. 

Beheer en onderhoud

Om te zorgen voor een schone en leefbare woonomgeving wordt de wijk door De Schuilplaats beheerd en onderhouden. Alle bermen, straten en waterpartijen worden netjes onderhouden door het onderhoudsteam van De Schuilplaats. Wat op een historische sluis lijkt is in werkelijkheid een moderne pompinstallatie. Maar om in de architectuur van De Woonwijk te blijven, hebben wij ervoor gekozen om het op deze manier te laten uitvoeren. Met deze ‘sluis’ wordt het waterniveau op het juiste peil gehouden.