Project overzicht De Schuilplaats

6
Close

Ringdijk en ringkanaal

7
Close

Woningen Betawijk

10
Close

pompgemaal

2
Close

Kantoor De Schuilplaats

1
Close

Bewaakte entree

3
Close

Sluis in oude stijl welke de functie als pompgemaal heeft

4
Close

Kinderspeelplaats met toestellen

5
Close

Woningen Alfawijk

8
Close

Wandelpark met onderhouden en aangelegde paden

9
Close

Woningen Gammawijk

11
Close

NOG TE ONTWIKKELEN WONINGBOUWGEBIED

klik op de cirkels voor meer details

 1. Bewaakte entree
 2. Kantoor De Schuilplaats
 3. Sluis in oude stijl welke de functie als pompgemaal heeft
 4. Kinderspeelplaats met toestellen
 5. Woningen Alfawijk
 6.  Ringdijk en ringkanaal
 7. Woningen Betawijk
 8. Wandelpark met onderhouden en aangelegde paden
 9. Woningen Gammawijk
 10. Pompgemaal
 11. Nog te ontwikkelen woningbouwgebied

In totaal is er ruimte voor ongeveer 500 woningen in een leefbare en prettige woonomgeving. Het totale project van ca. 60 hectare, aan het Garnizoenspad (tussen de Vierde en Vijfde Rijweg), wordt omgeven door een ringdijk en ringkanaal die behalve bescherming bieden tegen overstromingen, ook bijdragen aan het woongenot. Op verschillende locaties is ruimte gereserveerd voor speeltuinen, parkeerplaatsen, bermen, dijken en kanalen. Dit schept een open uiterlijk en een ruimtelijk gevoel.