Visie en Missie

Stichting De Schuilplaats wil een actieve bijdrage leveren in het terugdringen van de woningnood in Suriname door het verkopen van kwaliteitskavels voor een betaalbare prijs in een goede en uitgebalanceerde omgeving.

Stichting De Schuilplaats is een Woonwijk in Suriname. De stichting verkoopt kwalitatief hoogwaardige bouwkavels voor een betaalbare prijs. De percelen staan in een prachtige en rustige woonomgeving. Op ca. 60 hectare worden ruim 500 kavels verkocht in verschillende prijsklassen. Behalve de percelen wordt ook gezorgd voor voorzieningen zoals speelplaatsen, een voetbalveld, relaxplekken langs het water, recreatie, BBQ-hotspots en oudedagsvoorzieningen.

Visie

Volgens Stichting De Schuilplaats is een gedegen en adequate huisvesting voor mensen van groot belang. Als iemand prettige huisvesting heeft, zal dat ook het geluk en het levensplezier bevorderen. Iedereen in Suriname zou de mogelijkheid moeten hebben om een eigen perceel aan te schaffen. Daarmee wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een betere woonsituatie in Suriname. De Schuilplaats wil hierbij helpen door kwaliteitskavels te verkopen voor een betaalbare prijs. De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor deze doelstelling haalbaar wordt gemaakt.

Missie

Stichting De Schuilplaats ziet dat een groot aantal problemen van mensen terug te voeren zijn tot (structurele) problemen op het gebied van huisvesting. Onze missie luidt daarom: Stichting De Schuilplaats wil een actieve bijdrage leveren in het terugdringen van de woningnood in Suriname door het verkopen van kwaliteitskavels voor een betaalbare prijs in een goede en uitgebalanceerde omgeving.