Veel gestelde vragen

Financiën

Die mogelijkheid is er niet, de betaling kan contant of middels bankfinanciering.
Wanneer u zich inschrijft voor een woning bij De Schuilplaats, betaalt u inschrijfkosten. Deze kosten worden door De Schuilplaats gebruikt voor administratie, aanvragen vergunningen, deelkosten van de nutsaansluitingen, etc. Wanneer de koper de koop alsnog annuleert, ongeacht de reden, dan vindt er geen restitutie plaats.
Deze vraag is voor de banken, maar die vragen meestal een eigen inbreng van ca. 20%. Dit percentage kan per bank verschillen.
U kunt zich persoonlijk op het kantoor van De Schuilplaats of digitaal inschrijven.
 • a. Indien u de woning contant kunt betalen.
 • b. Indien u van een bank de toezegging hebt voor financiering.
U kunt aan de hand van uw inkomen bij de bank achterhalen hoeveel u maximaal kunt lenen. Op die manier weet u dan meteen voor welke woning u zich kunt inschrijven.
 • Toezegging van de bank voor financiering. (naam van de bank en de contactpersoon)
 • Een geldige ID kaart.
 • Laatste loonslip (niet ouder dan een maand)
 • Laatste 3 bankafschriften
 • Werkgeversverklaring
 • CBB Uittreksel
 • Nationaliteitsverklaring
Zowel bij contante aankoop als bij bankfinanciering is de betaling nooit cash bij ons, het gaat altijd via de rekening van de notaris.
De Schuilplaats werkt met notaris Blom.
De normale huizen bij de Schuilplaats worden niet verhuurd. Wel verhuurt De Schuilplaats seniorenwoningen. Klik voor meer informatie hier
Huurkoop is bij De Schuilplaats niet mogelijk.
Nee, er wordt gewerkt volgens de volgorde van inschrijving.

Bouwzaken

a. Aan de buitenzijde mag u verbouwen in overleg met de Schuilplaats. b. Binnenverbouwing mag, daar bent u vrij in. Maar u dient wel rekening te houden met draagmuren en andere constructieve aspecten. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk uniform blijft.
Indien de woning nog niet gebouwd is, zijn de mogelijkheden bespreekbaar. Dit geldt alleen voor de grotere woningen. Voor type A tot en met B+ kunnen alle aanpassingen na koop van de woning.
Een garage is niet inclusief de verkoopprijs. Het kan wel tegen meerprijs geleverd worden. Een keuze uit bestaande modellen is mogelijk.
In alle woningen is 220V stroomvoorziening aanwezig. U kunt zelf een 220V stopcontact laten plaatsen door een erkende installateur.
Alleen de typen D, E en F worden geleverd met een warm waterboiler.
Nee, maar u bent vrij om die zelf aan te schaffen en te plaatsen.
Als op het moment van inschrijving een woning vrij is, hoeft u niet te wachten. Dan kunt u die meteen reserveren door het ondertekenen van een voorlopige koopovereenkomst. Zo niet komt u, indien er nog plaatsingsmogelijkheid is, op de wachtlijst. Er mogen met name maximaal 10 geïnteresseerden op de wachtlijst staan.

Grondzaken

Hiervoor verwijzen wij u naar het ministerie van ROGB.

Buitenlanders

Ja, u kunt middels een stichting of N.V. de woning met grond kopen.
Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze notaris. Notaris Blom is te bereiken op het telefoonnummer 521100. Zijn e-mailadres is info@notariaatblom.com.
a. Mensen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten komen niet in aanmerking voor de starterswoningen A, A+, B en B+. Deze woningen zijn uitsluitend gereserveerd voor lokale Surinamers die nog geen eigen woning bezitten. Ook niet als vakantiehuis b. Voor de typen C, D, E en F is het wel mogelijk om als niet-Surinamer een huis te kopen.

Voorzieningen

De Schuilplaats zorgt van te voren voor de keuring van de binneninstallatie en de aansluiting. Wij trachten bij de oplevering van de woning de aansluiting reeds gerealiseerd te hebben zodat de bewoner meteen van elektriciteit en water kan genieten. Het moment van aansluiting wordt echter door de nutsbedrijven bepaald en is dus buiten onze invloedsfeer.

De kosten voor aansluiting worden zonder winst doorgerekend naar de klant.

Nee, die kunt u zelf naar eigen keuze plaatsen.
De kosten voor aansluiting worden zonder winst doorgerekend naar de klant.
De volgende voorzieningen trachten we te realiseren. De datum voor aanvang en oplevering zijn niet bekend, omdat die nog in ontwikkelingsfase zijn.  
 • Wandelpark (reeds gerealiseerd)
 • Kinderspeelplaats (reeds gerealiseerd)
 • Vis steiger (reeds gerealiseerd)
 • Voetbal- / sportveld (in ontwikkeling)
 • Mini winkelcentrum
 • ATM machine (reeds gerealiseerd)
 • Meerdere kinderspeelplaatsen
 • Oude dag voorziening (in ontwikkeling)

Overige vragen

Nee wij bouwen alleen op ons project. Omdat we bezig zijn een complete woonwijk op te zetten.

Wij kunnen een model voor u ontwerpen in de stijl die wij op het project hanteren. Het ontwerp is van ons en dat kunnen wij ook voor een andere klant gebruiken. Van te voren geeft u aan wat uw budget voor de woning is.

Dat kan in overleg. Wanneer het mogelijk is zal er wel een meerwerkprijs voor de grotere kavel worden bepaald.

Dit kan niet, omdat elke kavel bedoeld is voor een woning.

Aan de straatzijde worden uniforme schuttingen geplaatst. De zij- en achterkanten dient u zelf om te rasteren.

Alle aanpassingen aan de buitenkant van de woning dienen in overleg met De Schuilplaats te worden gedaan. Zo willen wij waarborgen dat de stijl van de wijk  uniform blijft.

Ja, voor zover dat mogelijk is. Houdt u daarbij rekening dat de woningtypen van te voren worden uitgezet op de bijbehorende kavels.